W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 i 2024 r.

XML

Treść

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych to refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury do 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest urządzenie grzewcze zasilane paliwem gazowym wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Refundacja podatku VAT przysługuje:

 1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł.
 2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł.

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:

 1. Przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 2. Dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 3. Dochody z gospodarstwa rolnego.
 4. Dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku na podstawie dochodów osiągniętych:

 1. W 2021 r. — w przypadku pierwszego wniosku złożonego do dnia 31 lipca 2023 r.
 2. W 2022 r. — w przypadku pierwszego wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 30 lipca 2024 r.
 3. W 2023 r. — w przypadku pierwszego wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r.

Wypełniony i podpisany wniosek można złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Warszawskie Przedmieście 10a — w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, pok. 37 lub przesłać pocztą:

 1. Do dnia 30 września 2024 roku — w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
 2. Po dniu 30 września 2024 roku — w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Do wniosku o refundację podatku VAT trzeba załączyć:

 1. Fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych przez przedsiębiorstwo energetyczne,
 2. Dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.

Wnioski dostępne są poniżej jako załączniki.

We wniosku należy podać numer konta bankowego.

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – wtorek: 10:00 – 14:00
czwartek – piątek: 10:00 – 14:00

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:
24 2534446, 24 2534309 lub 780 285 623.

Kutno, dnia 18.03.2024 r.

Załączniki